INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. ) firma noweklucze.pl informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma noweklucze.pl ul. H.Sienkiewicza 19 lok 3, 05-120 Legionowo.

  2. W sprawach związanych z danymi można kontaktować się pod adresem e-mail biuro@wlnieruchomosci.pl

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach objętych prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i e oraz art.9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.